Etusivu Palvelut CV Tietokirjat Yhteystiedot
 

Koulutus | Työkokemus | Palkinnot ja huomionosoitukset |
Asiakkaita ja referenssejä

 

KOULUTUS

Filosofian maisteri, Turun yliopisto 1982
Pääaine yleinen historia, sivuaineet Suomen historia, poliittinen historia, yleinen valtio-oppi, yhteiskuntatieteet, kasvatustiede ja tiedotusoppi

 

TYÖKOKEMUS

Päätoimet:

Viestintäkonsultti ja -kouluttaja, tiedottaja, lääketieteen toimittaja
Viestintäpalvelu Tuula Vainikainen
(aluksi osa-aikainen 1.6.2000, päätoiminen 1.3.2006 alkaen)

Viestintäkonsultti
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri vuonna 10.1.-31.12.2000 (syksy 2000 osa-aikainen, kevät 2001 Lasaretti-lehden toimitussihteeri)

Tiedotussihteeri ja tiedotuspäällikkö
Turun yliopisto 1988-2001 (vv.1.9.1999-5.1.2001)

Koulutus- ja tiedotussihteeri
Turun yliopistollinen keskussairaala 1985-1988

Opintosihteeri
Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta vv. 1982-84, 1988-90

Osa-aikaiset työsuhteet:

Tiedottaja (60%), Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO 1.1.2004-28.2.2006

Viestintäkoulutuksen projektipäällikkö (50 %), Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (1.6.2000-31.12.2003)

Avustaja Yleisradio Radio Suomi, Terve, täällä Tuisku (syksy 2002)

Avustaja turkulaisissa paikallisradioissa, Radio Auran Aallot ja Radio Sata (1987-1990)

Jäsenyyksiä sekä asiantuntija- ja luottamustehtäviä:

Lääketieteen toimittajien hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja 2004-2005. Tiedetoimittajien ja Turun talousalueen tiedottajien jäsen.

Lapsen maailman toimitusneuvoston jäsen (1991 - 2005), Sydänliiton viestintätoimikunnan jäsen (2004 -2009). Parkinson-liiton lehden toimitusneuvoston jäsen 2009-2010, Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomien viestintäneuvoston puheenjohtaja (2005 alkaen).

 

PALKINNOT JA HUOMIONOSOITUKSET

Vuoden Tiedetoimittaja 2010 (4.2.2010)

Suomen Syöpäyhdistyksen pronssinen ansiomitali 2011.

 

ASIAKKAITA JA REFERENSSEJÄ

Tiedotusasiakkaitani vuodesta 2000 alkaen ovat olleet mm. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim/Käypä hoito, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri/TYKS, Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohto, Voimaa vanhuuteen -ohjelma/Ikäinstituutti, Suomen Neurologinen yhdistys (vuosien 2012 ja 2013 Neurologipäivät), Suomen Lastenlääkäriyhdistys ja Pro Medico.

Kouluttajana olen toiminut mm. valtakunnallisilla ja alueellisilla Lääkäripäivillä sekä MediMercin (Turun yliopisto), Psykiatriyhdistyksen, Perinatologiyhdistyksen, Suomen Menopaussitutkimusseuran, Suomen Kardiologisen seuran, alueellisten lääkäriyhdistysten, Ikäinstituutin ja Sairaanhoitajaliiton koulutustilaisuuksissa.

 Historiat ja historiikit | Oppikirjat ja oppimateriaalit ammattilaisille | Potilasoppaat ja suuren yleisön kirjat | Esitteet | Lehtiartikkeleita ym.

 

HISTORIAT JA HISTORIIKIT

Tuula Vainikainen: Varsinaissuomalaiset sairaanhoitajat: 90 vuotta osaamista, työtä ja välittämistä. Suomen Sairaanhoitajaliiton Varsinais-Suomen Sairaanhoitajat ry 1925-2014. Ilmestyy toukokuussa 2015.

Martti Kormano, Marjatta Kosonen, Tuula Vainikainen: Sädetutkimusyksikkö. Teoksessa Turun yliopistollinen keskussairaala TYKS, keskussairaalaliiton aika 1958-1990 (toim. Risto Lahesmaa). Hansaprint 1997.

Tarja Suominen & Tuula Vainikainen (toim.): Kymmenen vuotta turkulaista hoitotiedettä. Turun yliopisto, hoitotieteen laitos 1996.

Vainikainen, Tuula (toim): 2nd European Conference on Nursing Administration: Hoitotyön ja sen hallinnon monipuolinen kuvastin. PRO NURSING RY:N VUOSIKIRJA. JULKAISUSARJA a:9:1995.

Kormano, Martti -Kosonen, Marjatta -Vainikainen, Tuula : Valoa ja varjoja. Turun Lääninsairaalan -TYKSin röntgenlaitoksen 85-vuotishistoriikki. Gamma 1989.

Vainikainen, Tuula: Ompeluseurasta työmarkkinajärjestöksi sekä paluu ammatillis-aatteellisuuden juurille. Katsaus Sairaanhoitajaliiton 60-vuotiseen paikallistoimintaan Varsinais-Suomessa. -syksy 1985.

 

Oppikirjat ja oppimateriaalit ammattilaisille

Ulla Järvi (toim): Tautinen media. Tuula Vainikaisen ja Ilpo Salosen artikkeli Asiantuntijuus mediassa – rasvasota!  Duodecim 2014.

Vainikainen, Tuula: Toimittajan kohtaaminen ja tutkimuksesta kertominen, Teoksessa Tieteen yleistajuistaminen (toimittaneet Urpu Strellman & Johanna Vaattovaara). Gaudeamus 2013.

Ulla Järvi - Tuula Vainikainen: Asiantuntijan mukaan. Viestintäopas media-ajan asiantuntijoille. Enostone 2010.

Tuula Vainikainen: Yleislääkäri viestinnän verkostoissa. Teoksessa Yleislääketiede, toim. Esko Kumpusalo, Merja Ahto, Kari Eskola, Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi, Elise Kosunen, Ilkka Kunnamo, Jouni Lohi. Duodecim 2005.

Tuula Vainikainen, Harri Vertio ja Taina Mäntyranta: Väestön käsitysten ja käyttäytymisen muokkaaminen. Teoksessa Terveyspalveluiden suunnittelu, toim. Taina Mäntyranta, Outi Elonheimo, Jukka Mattila ja Jukka Viitala. Duodecim 2004.

Tiedotusvälinesuhteiden ABC. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin viestintäkoulutusprojektista tuotettu opiskeluaineisto osoitteessa www.duodecim.fi > Koulutus > Oppimateriaalit. 2003.

Vainikainen, Tuula - Paul, Robert: Tiedottaminen ja markkinointi. Teoksessa Kliinisen tutkijan opas, toim. Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Reidar Grenman, Markku Haapamäki, Marianne Lenander-Lumikari, Juha Mäkinen, Päivi Rautava, Mika Scheinin ja Tuula Vainikainen. Duodecim 2000.

Tilaa hengittää! Opas hoitoyhteisön omaehtoiseen kehittämiseen. Työryhmä Leena Tamminen-Peter, Leena Helelä, Marjut Joki, Marjukka Laine, Gustav Wickström ja Tuula Vainikainen. Turun aluetyöterveyslaitos 1999. (palkittu vuoden 1999 parhaana terveyskasvatusaineistona).

Vainikainen, Tuula (toim): 2nd European Conference on Nursing Administration: Hoitotyön ja sen hallinnon monipuolinen kuvastin. PRO NURSING RY:N VUOSIKIRJA. JULKAISUSARJA a:9:1995.

Potilasoppaat ja suuren yleisön kirjat

Nivelrikko-opas. Tekstit Jari Arokoski ja Tuula Vainikainen. Suomen Nivelyhdistys. 2014.

Vainikainen, Tuula: Nivelkirja. Nivelrikon ehkäisy, tekonivelleikkaus ja kuntoutuminen. WSOY 2010.

Vainikainen, Tuula: KÄSIKKÄIN - opas psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten omaisille. Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen yhdistys ry, Turku 2004.

Artikkelit teoksessa Lääketieteessä tapahtuu 2004. Viimeisimmät edistysaskeleet tutkimuksessa ja hoidossa. Valitut Palat 2004.
- Yhteiset riskit esiin valtimotautien taustalta
- Sepelvaltimotaudin siemenet kylvetään jo lapsuudessa.
- Aivo- ja sydänystävällistä ravintoa.
- Kymmenen vuotta Käypä hoito -suositustyötä
Vainikainen, Tuula:
Keskosen elämä alkaa vuoristoradalla.
Näillä korteilla on opittu pelaamaan.
Omahoitaja tukee myös perhettä.
Artikkelit oppaassa Tarpila, Johanna (toim.): Kevyt pienokainen - tietoa keskosesta vanhemmille. Kevyt ry 2003.

Vainikainen, Tuula: Ravitsemustietoa allergiaperheelle. Turun yliopiston ja Tyksin Nami-tutkimusryhmä. Turku 2002.

 

Katso myös Naisen kirjat:

Mieluinen miniä. WSOY 2013.

Tyhjenevä pesä - täysi sydän. Naisena ja äitinä uuden elämän kynnyksellä (yhdessä Johanna Muuraiskankaan kanssa), WSOY 2011

Äidit ja aikuiset tyttäret matkalla ymmärrykseen, 2009, WSOY 2009

Nainen keskellä elämää (yhdessä Ulla Järven kanssa), Otava 2008Esitteet

Pro Medico, yleisesite 2010.
Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO ja Käypä hoito (Rohto-keskuksen ja Käypä hoidon tiedottajana)
Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
esite 2001

Turun yliopisto
- yleisesite (1999-2000) (yliopiston tiedotuspäällikkönä)

Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus
Toiminnan vuosi -toimintakertomukset vuosilta 1991, 1992, 1993 ja 2000 Majakka

Koululaisten vanhempien liitto/Suomen Vanhempain liitto
- Kirje ekaluokkalaisen vanhemmille 1993.

Satoja lehtiartikkeleita sekä kirja-arviointeja ja -esittelyjä mm.

Kotilääkäri (Otavamedia)
Hyvä Terveys (SanomaMagazines)
ET-lehti (SanomaMagazines)
Suomen Lääkärilehti (Lääkäriliitto)
TEHY (Tehy)
Galenos (Orion)
Aesculapius (Orion)
Orion-yhtymän Uutiset (Orion)
Lapsen maailma (Lastensuojelun keskusliitto)
Lapsemme (Mannerheimin Lastensuojeluliitto)
Acatiimi (Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto)
Socius (Sosiaali- ja terveysministeriö)
Sydän-lehti (Sydänliitto)
Mielenterveys (Suomen Mielenterveysseura)
Dialogi (Stakes)
Promo (Terveyden edistämisen keskus)
Aikakauskirja Duodecim (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim)
Hoitotiede (Hoitotieteiden tutkimusseura)
Vanhempien sanomat (Suomen Vanhempainliitto)
Monitori (Työministeriö)
Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat (Lounais-Suomen Syöpäyhdistys)
Aurora ja Yliopistotiedot (Turun yliopisto)
TIETYKS (TYKS)
Lasaretti (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri)
Syöpä - Cancer (Suomen Syöpäyhdistys)
Terveydenhoitaja (Terveydenhoitajaliitto)

 

 

 

Viestintäpalvelu Tuula Vainikainen | p. 045 6719 558 | tuula.vainikainen(a)saunalahti.fi