Etusivu Palvelut CV Tietokirjat Yhteystiedot
 

Tuula Vainikainen
(Kirjapaja 2020)


Nivelvaivat haittaavat monen elämää, vaikeuttavat liikkumista ja aiheuttavat kipua. Nivelrikkoa ei pystytä parantamaan, mutta sen etenemistä voidaan hidastaa ja siitä kärsivän elämänlaatua parantaa. Vuosittain yli 20 000 suomalaista saa polven tai lonkan nivelrikon vuoksi tekonivelen.
Lääketieteen toimittaja Tuula Vainikainen kertoo, miten polven ja lonkan nivelvaivat syntyvät ja kuinka niiden kanssa voi selviytyä. Kirjassa kerrotaan, kuinka voimme pitää huolta kantavista rakenteistamme ja kuinka elämä sujuu silloin, kun tekonivel tulee ajankohtaiseksi. Tekonivelleikkaus on iso operaatio, joka mietityttää ennalta ja josta kuntoutuminen vaatii onnistuakseen paljon potilaan omaa panosta.

Kirjassa puhuvat sekä lääketieteen ammattilaiset että kokemusasiantuntijat – polvi- ja lonkkarikkoiset itse. Mukana on runsaasti hyödyllistä tietoa sekä nivelkunnosta, tekonivelleikkaukseen valmistautumisesta että elämästä tekonivelen kanssa.

Kirjassa tarinansa kertoo monta polven ja lonkan tekonivelten saanutta. Osa heistä on haastateltu sekä 2009-2010 että syksyllä 2019. Kauttaaltaan uudistettu versio tekijän vuonna 2010 julkaisemasta Nivelkirjasta.

 

 

Eeva Nordman – Tuula Vainikainen
(Mediapinta 2015)

Turun yliopiston syöpätautien ja sädehoidon professori  muistelee:
Osa opiskelijatovereistani lähti yliopistoon etsimään miestä. Oma äitinikään ei nähnyt tyttärelleen akateemista tulevaisuutta. Hänen mielestään minun kannattaisi hankkia itselleni joku naiselle sopiva ”pieni ammatti”, joka turvaisi elantoni, jos jäisin ilman miestä.

Eeva Nordman (s. 1931) teki uransa lääketieteen miehisessä maailmassa. Hän oppi jo nuorena olemaan kuin se sammakkotarinan kermakannuun pudonnut sammakko, joka jaksoi polkea ja selvisi voin pinnalle. Hän opiskeli lääkäriksi ja päätyi syöpätautien ja sädehoidon ylilääkäriksi ja professoriksi. 40-vuotisen
uransa aikana hän ehti nähdä syövänhoidon huiman kehityksen ja oli mukana rakentamassa tuota menestystarinaa.

Eeva Nordman oli sota-ajan lapsi Helsingissä, kunnanlääkärin sijainen Itä-Suomessa, Jyväskylän Sädesairaalan ylilääkäri sekä Turun yliopiston professori ja Tyksin sädehoitoklinikan ylilääkäri. Syövän ehkäisemiseksi hän on toiminut aktiivisesti eläkepäivinäänkin debatoimalla tupakkaa ja nuuskaa vastaan.

- - -

Kirja tilattavissa Tuula Vainikaiselta hintaan 25.50 + postikulut.
Turun seudulla kuljetus maksutta kotiin.

tuula.vainikainen@saunalahti.fi tai 045 6719558

Ulla Järvi (toim.)
(Duodecim 2014)

Tuula Vainikaisen ja Ilpo Salosen artikkeli Asiantuntijuus mediassa – rasvasota! 

Tautinen media on ensimmäinen suomalainen kokonaisesitys terveysjournalismista. Sen ovat kirjoittaneet suomalaiset viestinnän tutkijat ja tekijät.

Terveysjournalismi mielletään usein vain terveysvalistukseksi. Lääkäreille ja terveydenhuollon viranomaisille on perinteisesti annettu asiantuntijoina oikeus määrittää, mitä on hyvä terveys ja millaista on hyvä terveysvalistus. Terveysvalistuksen ja median suhde ei ole vailla ristiriitoja. Median pyrkimys tuottaa koskettavia tarinoita on johtanut siihen, että faktojen rinnalle uutisjournalismiinkin ovat tulleet tunteet ja yksittäiset kokemukset.  Terveydenhuollon hallintoa ja terveyspolitiikkaa käsittelevät uutiset ovat myös terveysjournalismin lajeja. Terveyden sijaan mediassa puhutaan yhä enemmän taudeista ja rahasta.

FT Ulla Järven toimittamassa kirjassa analysoidaan lisäksi sosiaalista mediaa ja pohditaan, miten asiantuntijat voisivat tulla sinne mukaan. Median viestien analysoiminen on välttämätöntä, jotta ymmärrämme, miten media meitä puhuttelee. Se on myös osa terveyslukutaitoa. Kirjan tavoitteena on syventää mediavälitteistä terveysviestintää ja tarjota sen yleisölle uusia näkökulmia median seuraamiseen ja journalismin tulkintaan. Kirja sopii terveysviestinnän ammattilaisille, viestinnästä kiinnostuneille terveydenhuollon asiantuntijoille, koulujen terveystiedon opettajille ja terveydestä kiinnostuneelle suurelle yleisölle.

 

Tuula Vainikainen
(WSOY 2010)

Vuosittain yli 15 000 suomalaista saa polven tai lonkan nivelrikon vuoksi tekonivelen. Tarkkaa syytä nivelen rustokudoksen tuhoutumiselle ei tunneta eikä nivelrikkoon ole parantavaa hoitoa. Vaikka kovia kipuja ja liikkumisvaikeuksia aiheuttavaa nivelrikkoa ei pystytä parantamaan, sen kehittymistä voidaan viivästyttää ja potilaan elämänlaatua parantaa.

Tekonivelleikkaus on monille ajan myötä välttämätön, joskin vaativa toimenpide kipujen kuriin saamiseksi ja liikkumiskyvyn säilyttämiseksi. Leikkaukseen ei kuitenkaan pidä mennä kuin auton varaosan vaihtoon: kuntoutujan oma panos on olennaisen tärkeä onnistuneen leikkaustuloksen varmistamiseksi.

Nivelkirjassa Vuoden tiedetoimittajaksi 2010 valittu Tuula Vainikainen sekä useat lääketieteen huippuasiantuntijat ja nivelrikkopotilaat jakavat niin tietoaan kuin kokemuksiaan. Tutkittu tieto, omakohtaiset kokemukset ja sairauden aiheuttama tunnekuohu kääntyvät lohduttaviksi selviämisen voimavaroiksi.

(30.9.2010)

Tuula Vainikainen
(Kirjapaja 2017)


Takana miten kuten nukuttu yö, olo on nuutunut ja väsymys jäytää. Hyvä ja riittävä uni on terveydelle yhtä tärkeää kuin oikea ravinto ja riittävä liikunta. Moni nukkuu nykyään liian vähän, mutta väsymyksen taustalla ei aina ole liian vähäinen uni vaan syynä voi olla myös unen laatu.

Tuula Vainikainen kertoo teoksessaan, mitä tehdä kun unikaan ei virkistä. Unen laatua voivat heikentää stressi, vaikea elämäntilanne ja elintavat. Naisen uni häiriintyy usein vaihdevuosi-iässä. Myös monet elimelliset sairaudet aiheuttavat huonounisuutta. Väsymyksen syyksi voi paljastua uniapnea eli unenaikaiset hengityskatkokset, levottomien jalkojen oireyhtymä tai pitkäaikainen väsymysoireyhtymä, joita kaikkia voidaan hoitaa.

Kirja tarjoaa asiantuntijatietoa väsymyksen moni-ilmeisyydestä ja huonounisuuden syistä. Mukana on myös väsymyksestä kärsineiden kokemuksia ja kertomuksia omasta selviytymisestä sekä runsaasti konkreettisia neuvoja väsymyksen selättämiseksi.

 

 

Tuula Vainikainen
(Kirjapaja 2016)


Muistisairaus vaikuttaa suuresti sekä sairaan että hänen läheistensä elämään. Aiemmat roolit joutuvat usein myllerrykseen, ja edessä on monia muutoksia. Läheiselle matka on monesti paitsi raskas myös ainutkertainen tavalla, joka saa katselemaan elämään uudesta näkökulmasta.

Teos kertoo elämästä muistisairauden kanssa ja antaa tietoa muistisairauksista ja niiden hoidosta. Mukana on sekä lääketieteen ja hoitotyön asiantuntijoiden näkökulmia että sairaiden ja heidän läheistensä kokemuksia.

Muistisairauksia ei voida parantaa, mutta hyvä hoito ja läheisten tuki tarjoavat muistisairaalle mahdollisuuden hyvään, elämänmakuiseen arkeen.

 

 

 

 

Tuula Vainikainen: Toimittajan kohtaaminen ja tutkimuksesta kertominen. Artikkeli kirjassa Tieteen yleistajuistaminen. Toim. Urpu Strlellman & Johanna Vaattovaara.
(Gaudeamus 2013)


Kirja kertoo, miten tieteestä kannattaa viestiä. Teos kuvaa median ja kustannusmaailman toimintaperiaatteita ja antaa käytännön työkalut siihen, miten kirjoittaa ja puhua tieteestä yleistajuisesti muun muassa lehtijutuissa, tietokirjoissa, verkkoteksteissä, esitelmissä ja haastatteluissa, mutta myös esimerkiksi väitöstilaisuudessa ja rahoitushakemuksissa. Teoksessa tarkastellaan myös laajemmin yleistajuistamiseen liittyviä kysymyksiä ja yleistajuistamisen yhteiskunnallista merkitystä. Kirjan ovat toimittaneet Ulpu Strellman ja Johanna Vaattovaara.

Tuula Vainikainen on kirjoittanut kirjaan luvun Toimittajan kohtaaminen ja tutkimuksesta kertominen. Luvussa kerrotaan kuinka menetellä kun toimittajalla on kysyttävää tai tutkijalla on asiaa, jonka hän itse haluaa esille mediassa.

 

 

Ulla Järvi – Tuula Vainikainen
(Enostone 2010)

Yhteiskunta tarvitsee asiantuntijoita, jotka tulkitsevat muille erilaisia tieteen, yhteiskunnan ja ihmiselämän ilmiöitä. Heitä ovat muun muassa tutkijat, virkamiehet ja järjestövaikuttajat, ja tietyissä tilanteissa kokemusasiantuntijoina toimivat myös yksittäiset kansalaiset. Asiantuntemuksen viestiminen on haasteellista, mutta usein välttämätöntä ja onnistuessaan palkitsevaa. Tiedotusvälineet tarvitsevat yhteistyökumppaneikseen asiantuntijoita, jotka ymmärtävät asiantuntemuksen jakamisen ja julkisen esiintymisen merkityksen. Yhteistyökumppanina tai vastapuolena on usein journalisti, joten on tärkeää, että asiantuntija ymmärtää oman roolinsa myös suhteessa tiedotusvälineisiin.

Tässä kirjassa puheenvuoron saavat myös suomalaiset asiantuntijat ja tutkijat.

Kokeneet viestinnän ammattilaiset ja tietokirjailijat Ulla Järvi ja Tuula Vainikainen ohjaavat onnistumaan tilanteissa, joissa asiantuntija on asiantuntemustaan jakamassa ja toimittaja on sitä pyytämässä. Ulla Järvi on lääketieteen toimittaja ja Tuula Vainikainen tiedottaja ja tiedeviestinnän kouluttaja.

(4.2.2010)

 

 

Viestintäpalvelu Tuula Vainikainen | p. 045 6719 558 | tuula.vainikainen(a)saunalahti.fi