Etusivu Palvelut CV Tietokirjat Yhteystiedot
 


> Toimeksiantoja

 

Pidempikestoisia toimeksiantoja Käyvän hoidon ja TYKSin lisäksi mm.

 • tiedottaja TYKS-säätiö, 2010 alkaen
 • viestintäkonsultti Aivohalvaus- ja dysfasialiitto (nyk. Aivoliitto), 2003-2011
 • viestintäkonsultti Ikäinstituutin koordinoima Voimaa vanhuuteen –ohjelma (2005-2009)

Muita viestintätoimeksiantoja:

 • Suomen Neurologinen yhdistys, 2012 Neurologipäivät, mediaviestintä
 • H.Lundbeck Oy , Keskushermosto- ja Parkinson-seminaarien luentokirjan toimitus, 2011
 • Varsinais-Suomen Sydänpiiri, Lehden toimitus, 2011
 • Artroplastiayhdistys,  Hyvä hoito -oppaan mediaviestintä, 2010
 • Janssen-Cilag, Professori Barkleyn vierailun mediayhteydet, 2010
 • Suomen Syöpäyhdistyksen 60-vuotisjuhlavuoden mediaseminaarien koordinaattori, 2008
 • Medbase Oy: SFINX-interaktiotietokannan lanseeraus, 2008
 • Suomen Gynekologiyhdistyksen vuosikokouksen mediaviestintä, 2005
 • Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen vuosikokouksen mediaviestintä, 2005
 • Farmasian päivien mediaviestintä, 2002
 • Suomen Lääketieteen säätiön apurahojen jaon mediaviestintä, 2002
 • Turun lääketiedepäivien mediaviestintä, 2001-2003 

 

Kouluttajana ja alustajana mm. seuraavien yhteisöjen tilaisuuksissa:

 • Suomen Psykiatriyhdistys/Johtamiskoulutusohjelma: 2009 ja 2011
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Turun, Hämeen ja Kymenlaakson kesäyliopistot
 • Suomen Lääkäriliitto
 • Lääkäripäivät (Helsinki, Kuopio, Turku, Tampere)
 • Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus
 • Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi
 • Menopaussiyhdistys
 • Suomen perinatologinen yhdistys
 • Lihavuustutkijat
 • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri/TYKS, Etelä-Karjalan sote-piiri
 • Turun terveyskeskus
 • Oppiva terveyskeskus –ohjelma (Kuopio)
 • Lääkärikeskus Pulssi
 • OAJ
 • Sairaanhoitajaliitto
 • Syöpä-Cancer-lehti
 • Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto
 • Työterveyslaitos

 

 

 

Ulla Järvi – Tuula Vainikainen: Asiantuntijan mukaan. Viestintäopas media-ajan asiantuntijoille. Enostone 2010.

Tuula Vainikainen: Nivelkirja. Nivelrikon ehkäisy, tekonivelleikkaus ja kuntoutuminen. WSOY 2010.

Tuula Vainikainen: Toimittajan kohtaaminen ja tutkimuksesta kertominen. Artikkeli kirjassa Tieteen yleistajuistaminen. Toim. Urpu Strellman & Johanna Vaattovaara. Gaudeamus 2013.

 

 

 

 

 

 

Viestintäpalvelu Tuula Vainikainen | p. 045 6719 558 | tuula.vainikainen(a)saunalahti.fi